Geschiedenis van A-Mansia

A-Mansia Biotech werd opgericht in 2016 en is vandaag een kmo die wordt gedreven door 14 microbioom gepassioneerde mensen.

2004

2004

Isolatie, identificatie en karakterisering van Akkermansia muciniphila door Prof. Willem M. de Vos (Wageningen Universiteit – Nederland) en zijn team

2008
2013

2008 2013

Samenwerking tussen de teams van Prof. Willem M. de Vos (Wageningen Universiteit – Nederland) en Prof. Patrice D. Cani (UCLouvain – België).

Ze tonen de werkzaamheid aan van Akkermansia muciniphila suppletie in de preventie van een stoornis aan de darmbarrière, zwaarlijvigheid, diabetes en verwante metabolische aandoeningen in preklinische modellen van zwaarlijvigheid

2015

2015

Aantonen van hogere efficiëntie van de gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila in vergelijking met de levende bacterie in de preventie van stoornissen van de darmbarrière, zwaarlijvigheid, diabetes en aanverwante metabolische aandoeningen in preklinische modellen van zwaarlijvigheid

2016

Oprichting van A-Mansia Biotech S.A. door de professoren Patrice D. Cani en Willem M. de Vos.

2016

2015

2015 2

Eerste productie op grote schaal van Akkermansia muciniphila op een kwaliteitsniveau dat geschikt is om Microbes4U klinische studies te starten. De ethische commissie geeft haar goedkeuring voor de Microbes4U studie

microbes4u

2018

2018

Serie A fondsenwerving met Seventure en Innovation Industries als lead investors en SOPARTEC/Vives, S.R.I.W. en niet-dilutieve steun van het Waalse Gewest.

2017

2017

Jean-Christophe Malrieu werd aangesteld als de eerste CEO. Hij beheerde de serie A-financiering, de opbouw van het bedrijf en de productstrategie.

2019

logo nature medecine

Publicatie van de resultaten van de Microbes4U©-studie in Nature Medicine: de eerste gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde pilootstudie bij menselijke vrijwilligers toont aan dat de dagelijkse toediening van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila gedurende 3 maanden veilig is, goed wordt verdragen en cardiometabolische risicofactoren (pre-diabetes, hypercholesterolemie, laaggradige ontsteking) vermindert

2019

Aanvraag tot goedkeuring van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila als nieuw voedselingrediënt in de Europese Unie

2019

2020

ak 01 1

Publicatie van de toxicologische veiligheidsbeoordeling van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila.

2021

Michael Oredsson

Michael Oredsson wordt benoemd tot CEO.