Microbes4U®-studie

De Microbes4U®-studie is de eerste gerandomiseerde dubbelblinde placebogecontroleerde pilootstudie om de effecten van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila dat wordt toegediend bij mensen te evalueren. De belangrijkste doelstellingen van de Microbes4U®-studie waren het bepalen van de veiligheid, tolerantie en metabole parameters (d.w.z. insulineresistentie, circulerende lipiden, viscerale adipositas, lichaamsmassa) na 3 maanden dagelijkse toediening bij personen met overgewicht of obesitas die leden aan het metabool syndroom en insulineresistentie. Bovendien werd in de studie ook gekeken naar de barrièrefunctie van de darm (d.w.z. plasma-lipopolysacharriden) en de samenstelling van de darmmicrobiota.

Verloop van de studie

Veertig vrijwilligers met overgewicht/obesitas en insulineresistentie werden ingeschreven, van wie er 32 de volledige studie voltooiden. Gedurende 3 maanden werd de vrijwilligers gevraagd om dagelijks, vóór het ontbijt, afhankelijk van hun groep, één van de volgende te consumeren:

 • een placebo (identiek aan het actieve product qua vorm, grootte, smaak en kleur)
 • tien miljard Akkermansia muciniphila bacteriën in levende vorm, of
 • tien miljard Akkermansia muciniphila bacteriën in gepasteuriseerde vorm.


De vrijwilligers werd ook gevraagd hun gebruikelijke voedingsgewoonten en lichaamsbeweging aan te houden. Voor en na de 3 maanden suppletie werden de volgende parameters beoordeeld:

 • antropometrische parameters zoals lichaamsgewicht, taille- en heupomtrek
 • lichaamssamenstelling
 • insulineresistentie
 • dyslipidemie
 • ontsteking
 • samenstelling van de darmmicrobiota, en
 • de barrièrefunctie van de darm.
amansia schema nl 2021 07 19 05 e1627478892422
amansia schema nl 2021 07 19 04 e1627478936253

De resultaten toonden aan dat een dagelijkse orale suppletie gedurende 3 maanden van 10 miljard bacteriën, levend of gepasteuriseerd, veilig was en goed werd verdragen, met een uitstekende therapietrouw. De vrijwilligers rapporteerden zelf geen bijwerkingen.

Bovendien tonen de resultaten van de Microbes4U®-studie voor het eerst aan dat gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila in staat is de ontwikkeling van stofwisselingsziekten kan vertragen. In vergelijking met de placebo, zorgde de dagelijkse toediening van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila voor:

 • een aanzienlijke vermindering van de insulineresistentie (-32,6 ± 6,8% vs. placebo; p=0,004);
 • een aanzienlijke vermindering van de insulinemie (-34,1 ± 7,1% vs. placebo; p=0,006);
 • een aanzienlijke vermindering van het totale cholesterolgehalte in het plasma (-8,7 ± 2,4% vs. placebo; p=0,02);
 • een afname van het lichaamsgewicht (-2,3 ± 0,9 kg vs. placebo; p=0,09);
 • een vermindering van de taille- en heupomtrek (-2,6 ± 1,1 cm vs. placebo; p=0,09);
 • verlaagde niveaus van bloedwaarden die relevant zijn voor leverstoornissen en -ontsteking;
 • een aanzienlijke vermindering van de plasma lipopolysaccharidenspiegel (-0,9 ± 0,1 EU/ml vs. placebo; p= 0,02) (als gevolg van een versterking van de barrièrefunctie van de darm).

We kunnen dus stellen dat de Microbes4U®-studie aantoont dat dagelijkse toediening van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila gedurende 3 maanden:

 • veilig is,
 • goed wordt verdragen, en
 • voorkomt dat de cardiometabolische gezondheid, in termen van pre-diabetes en cardiovasculaire risico’s, achteruit gaat.
équipe microbes4u