Preklinisch onderzoek naar Akkermansia muciniphila

Er zijn veel aanwijzingen dat Akkermansia muciniphila kan helpen bij de bescherming tegen specifieke stofwisselingsstoornissen en cardiometabolische risicofactoren die samenhangen met een laaggradige ontstekingsstatus.

Preklinische studies, uitgevoerd bij zwaarlijvige muizen op dieet, hebben inderdaad zeer interessante gunstige effecten aan het licht gebracht van de dagelijkse orale toediening van Akkermansia muciniphila. Het dagelijks toedienen van deze bacteriën aan muizen gaat de effecten van een vetrijk dieet tegen. Aan de toediening van deze bacteriën zijn talloze voordelen verbonden, zoals:

  • een afname van het lichaamsgewicht en een toename van de vetmassa
  • een vermindering van laaggradige ontsteking
  • een daling van de glycemie
  • een daling van het plasmacholesterol, en
  • een verbetering van de darmbarrièrefunctie door de toegenomen dikte van het slijm en de productie van antimicrobiële moleculen.(Everard, PNAS 2013)

Door de normale dikte van de slijmlaag en de optimale barrièrefunctie te herstellen, voorkomt suppletie met levende bacteriën de ontwikkeling van metabole endotoxemie. Met andere woorden, het voorkomt de aanwezigheid van lipopolysacchariden in het bloed. Door metabole endotoxemie en laaggradige ontsteking te voorkomen, voorkomt suppletie met Akkermansia muciniphila  stofwisselingsstoornissen die door deze triggers worden veroorzaakt. Dit omvat insulineresistentie, leverontsteking en diabetes.

Bovendien hebben recente studies ook de gunstige invloed van Akkermansia muciniphila aangetoond op cardio-metabole aandoeningen zoals atherosclerose en hypercholesterolemie.

We kunnen concluderen dat preklinische gegevens hebben aangetoond dat suppletie met Akkermansia muciniphila het volgende kan bewerkstelligen:

  • de integriteit/permeabiliteit van de darmbarrière herstellen;
  • het glucosemetabolisme verbeteren;
  • zwaarlijvigheid en daarmee verband houdende aandoeningen zoals glucose-intolerantie, insulineresistentie en leversteatose verminderen.
amansia schema nl 2021 07 19 03 e1627478392391