Van laboratorium tot ziekenhuis (van bank naar bed): translationele ontwikkeling van Akkermansia muciniphila

Om van preklinisch naar klinisch onderzoek over te kunnen gaan, moest Akkermansia muciniphila in grote hoeveelheden worden gekweekt. Er was een stabiele vorm nodig van een kwaliteit die geschikt was voor menselijk gebruik. Het eerste kweekmedium dat voor de kweek van Akkermansia muciniphila werd gebruikt, bevatte echter een van dieren afkomstige verbinding die niet geschikt was met menselijk gebruik. Om dit probleem op te lossen, werd een synthetisch medium ontwikkeld. Dit medium bevatte geen onverenigbare stoffen en maakte het mogelijk om Akkermansia muciniphila met een hoog rendement te kweken. Een preklinisch model heeft bevestigd dat Akkermansia muciniphila haar werkzaamheid behoudt wanneer het op dit synthetisch medium wordt gekweekt.

De stabiliteit van de bacteriën was een secundair probleem dat moest worden opgelost om de overstap van preklinisch naar klinisch onderzoek te kunnen maken. Aangezien Akkermansia muciniphila een anaerobe bacterie is, is ze in haar levende vorm uiterst gevoelig voor zuurstof. In de zoektocht naar een manier om de bacterie te stabiliseren, vroegen onze onderzoekers zich af of pasteurisatie, een mildere hitte-inactiveringsmethode (30 minuten bij 70°C) dan autoclavering, het gunstige effect van Akkermansia muciniphila zou kunnen behouden. Daartoe testten ze het effect van pasteurisatie en vergeleken ze de effecten van de levende en de gepasteuriseerde bacteriën na hun toediening in een zwaarlijvigheidsmodel bij muizen.

2015 2
deco bulles rouges

Een gepasteuriseerde bacterie met talrijke voordelen

Tot ieders verbazing bleek pasteurisatie van Akkermansia muciniphila niet alleen de gunstige effecten van de bacterie te behouden, maar zelfs het vermogen van de bacteriën om de toename van het lichaamsgewicht, de ontwikkeling van de vetmassa, de insulineresistentie en de dyslipidemie bij muizen te verminderen, te versterken.

Uit onderzoek is gebleken dat dagelijkse suppletie van de gepasteuriseerde vorm van Akkermansia muciniphila de ontwikkeling van zwaarlijvigheid en stofwisselingsstoornissen veroorzaakt door een vetrijk dieet volledig kan blokkeren in muizenmodellen. De toediening van gepasteuriseerde Akkermansia muciniphila verminderde het lichaamsgewicht en de toename van vetmassa door verschillende complementaire mechanismen. Het verbeterde de barrièrefunctie van de darmverhoogde het energieverbruik en de uitscheiding van energie in de ontlasting.

amansia schema nl 2021 07 19 07 e1627478621842

We kunnen besluiten dat pasteurisatie van Akkermansia muciniphila niet alleen de stabiliteit en de houdbaarheid verhoogt, maar de gunstige effecten ook doet toenemen. Deze bevinding betekent een nieuwe en vernieuwende benadering van de doorgaans aanvaarde definitie van probiotica. Volgens de definitie van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) zijn probiotica namelijk “levende micro-organismen die, wanneer zij in voldoende hoeveelheden worden toegediend, een gunstig effect hebben op de gezondheid van de gastheer”. Ons onderzoek heeft duidelijk aangetoond dat de gepasteuriseerde vorm van Akkermansia muciniphila doeltreffender is dan de levende vorm voor de preventie van zwaarlijvigheid en de daarmee gepaard gaande aandoeningen. Dit is een zeer sterke differentiatie in vergelijking met de meeste andere klassieke probiotica en producten op de markt.