Zwaarlijvigheid en diabetes in de wereld

Zwaarlijvigheid en het metabool syndroom zijn epidemische verschijnselen in de ontwikkelde landen over de hele wereld, met rampzalige gevolgen voor de gezondheid.

Worldwide prevalence of obesity

De wereldwijde prevalentie van zwaarlijvigheid is tussen 1975 en 2020 bijna verdrievoudigd. In 2020 hadden meer dan 2 miljard volwassenen (39% van de volwassen wereldbevolking) overgewicht (BMI > 25). Daarvan waren meer dan 600 miljoen individuen zwaarlijvig (BMI > 30). In Europa heeft meer dan de helft van de bevolking overgewicht (BMI > 25) en tot 30% van de bevolking is zwaarlijvig (BMI > 30).

En het probleem wordt snel erger. Als de prevalentie van zwaarlijvigheid op het huidige tempo blijft doorgaan, zal in 2030 bijna de helft van de volwassen wereldbevolking te zwaar of zwaarlijvig zijn. Bovendien blijkt uit schattingen in de Verenigde Staten dat meer dan 200 miljoen schoolgaande kinderen aan overgewicht lijden. Daarmee is dit de eerste generatie waarvan wordt voorspeld dat ze korter zullen leven dan hun ouders (https://www.worldobesity.org).

210529graph diabetes nl

Zwaarlijvigheid wordt beschouwd als een van de drie grootste maatschappelijke lasten die door de mens wordt veroorzaakt

De wereldwijde economische impact van zwaarlijvigheid bedraagt jaarlijks ruwweg 2 biljoen US dollar, of 2,8% van het wereldwijde bruto binnenlands product (BBP). Dat is bijna evenveel als de wereldwijde impact van roken of gewapend geweldoorlog en terrorisme (McKinsey Global Institute, 2014). Zwaarlijvigheid kost de nationale economieën miljarden euro’s per jaar, waaronder directe kosten (gezondheidszorg) en indirecte kosten (productiviteitsverlies en ziekteverzuim). De tol van zwaarlijvigheid op gezondheidszorgsystemen alleen al bedraagt tussen 2% en 7% van alle uitgaven voor gezondheidszorg in de ontwikkelde landen. De hoge kosten voor de behandeling van aanverwante ziekten, die volgens sommige schattingen de kosten van de gezondheidszorg met 20% doen stijgen, zijn hierbij niet inbegrepen (McKinsey Global Institute). De directe jaarlijkse kosten van diabetes wereldwijd worden op meer dan 827 miljard dollar geraamd.

Diabetes en prediabetes

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) heeft diabetes de “epidemie van de 21ste eeuw” genoemd.

Volgens de door de Internationale Diabetes Federatie gepubliceerde cijfers voor 2019 lijden wereldwijd 463 miljoen volwassenen tussen 18 en 79 jaar aan diabetes type 2 (T2D). Tegen 2045 zal dit cijfer naar verwachting 700 miljoen mensen bereiken. In Europa lijden 60 miljoen mensen aan diabetes type 2. Dit cijfer zal stijgen tot 68 miljoen in 2045. Maar deze cijfers weerspiegelen het belang van deze aandoening niet volledig, aangezien ongeveer 40% van de mensen in Europa niet weet dat ze diabetes type 2 hebben.

Het identificeren van risicogroepen met intermediaire hyperglycemie, in het stadium van prediabetes, zou kunnen helpen deze ontwikkeling te beperken.

Het aantal volwassenen tussen 20 en 79 jaar met een verminderde glucosetolerantie (prediabetes) wordt geschat op 374 miljoen (7,5% van de wereldbevolking in deze leeftijdsgroep). Volgens de voorspellingen zal dit aantal tegen 2030 oplopen tot 454 miljoen (8,0%) en tegen 2045 tot 548 miljoen (8,6%).

De cijfers voor prediabetes zijn al even alarmerend, ook al is het nog moeilijk om deze gegevens te verzamelen.

Schattingen voor de wereldwijde prevalentie van een verminderde glucosetolerantie per regio van de Internationale Diabetes Federatie (IDF). IDF Diabetes Atlas 

map

Wereldwijde is obesitas sinds 1975 bijna verdrievoudigd.

In 2020 hadden meer dan 2 miljard volwassenen van 18 jaar en ouder overgewicht. Meer dan 650 miljoen van deze mensen was zwaarlijvig.

39% van de volwassenen ouder dan 18 jaar had in 2016 overgewicht, en 13% was zwaarlijvig.

In 2020 leefden ongeveer 463 miljoen volwassenen (20-79 jaar) met diabetes. Tegen 2045 zal dit aantal stijgen tot 700 miljoen.

Het aantal mensen met diabetes type 2 neemt in de meeste landen toe.

Bij 1 op de 2 (232 miljoen) mensen met diabetes is de diagnose waarschijnlijk nog niet vastgesteld.

Diabetes veroorzaakte in 2019 ten minste 760 miljard dollar aan gezondheidsuitgaven.

374 miljoen mensen lopen een verhoogd risico op het ontwikkelen van diabetes type 2.

Jaarlijks wordt ongeveer 5-10% van de mensen met prediabetes diabeet.

Source IDF, Diabetes Atlas and World Health Organizsation, 2020